Skip available courses

Available courses

فتوگرامتری پهپاد از دروس جدید و پیشرفته است که اخیرا به مجموعه دروس  کارشناسی ارشد مهندسی فتوگرامتری و سنجش از دور افزوده شده است. در این درس، ضمن مروری بر مبانی فتوگرامتری اصول به کار گیری پهپادها جهت تهیه نقشه های توپوگرافی و انجام ماموریت های مستقل و هوشمند بحث می گردد. 

درس فتوگرامتری برد کوتاه از دروس نوین دوره کارشناسی ارشد فتوگرامتری است که در آن دانشجویان با روشها و کاربردهای مدلسازی سه بعدی و تکنیک های کالیبراسیون، طراحی شبکه  و دسترسی به دقت های بالا در پروژه های فتوگرامتری غیر توپوگرافیک آشنا می شوند. 

crp.jpgcrp.jpg

درس فتوگرامتری و بینایی ماشین (Photogrammetric Computer Vision) از دروس پیشرفته دوره کارشناسی ارشد فتوگرامتری است که در ان تکنیک ها و روش های استخراج اطلاعات هندسی از تصاویر به صورت اتوماتیک و هوشمند مورد بحث و بززسی قرار می گیرد.

CvRobot.jpgCvRobot.jpg

در ادامه بینایی ماشین، مدل سازی سه بعدی از تصاویر از دروس پیشرفته کارشناسی ارشد مهندسی فتوگرامتری است که به تکنیک ها و الگوریتم های بینایی ماشین که با استفاده از آنها می توان به صورت اتوماتیک مختصات سه بعدی نقاط را استخراج، به همدیگر رجیستر ، مدل سازی و نمایش داد می پردازد.  

درس ربات های پرنده بخشی از درس رباتیک است که به دانشجویان کارشناسی ارشد فتوگرامتری ارائه می شود. در این درس مبانی طراحی، ساخت و به کارگیری ربات های پرنده برای مقاصد نقشه برداری و ماموریت های مستقل و هوشمند آموزش داده می شود. 
ParrotArDrone.jpgParrotArDrone.jpg

درس پردازش تصویر از دروس مهم دوره کارشناسی ارشد فتوگرامتری و سنجش از دور است که در آن دانشجویان با اصول تشکیل تصاویر و الگوریتم های مختلف اعمال تغییرات هندسی و رادیمتریکی بر روی تصاویر و استخراج اطلاعات دو بعدی از آنها  در فرم تصاویر، فیچرها  و مختصات تصویری آشنا می شوند.

ImgProcessing.jpgImgProcessing.jpg

درس مدلسازی رقومی زمین یکی از دروس کارشناسی ارشدفتوگرامتری و سنجش از دور است که در آن دانشجویان با اصول تشکیل مدل های رقومی زمین آشنا می گردند.

DTM.pngDTM.png

درس سمینار از دروس اصلی و بسیار مهم دوره کارشناسی ارشد فتوگرامتری و سنجش از دور است که در آن دانشجویان با اصول تحقیق، گزارش نویسی و ارائه شفاهی آشنا می شوند. آشنایی با این مفاهیم از اهداف ماهوی آموزش در دوره کارشناسی ارشد می باشد.